Matkailututkimus – Turismforskning – Finnish Journal of Tourism Research

Matkailututkimuksen seura julkaisee vuosittain ilmestyvää monitieteistä Matkailututkimus -lehteä. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja on luettavissa journal.fi-palvelussa heti sen ilmestyttyä. Lehdessä julkaistaan matkailua, virkistystä ja vapaa-aikaa käsitteleviä vertaisarvioituja artikkeleita ja katsausartikkeleita sekä vertaisarvioimattomia kirjoituksia puheenvuorot-, ajankohtaista ja lektiot-osastoilla. Käsikirjoitukset voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

"Matkailututkimus" on saanut Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista