Rekisteriseloste

Rekisteriseloste – Suomen matkailututkimuksen seura ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen matkailututkimuksen seura ry

Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot

Puheenjohtaja Juulia Räikkönen 

c/o Turun yliopisto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona. Jäsenrekisteri palvelee yhdistyksen sisäistä tiedottamista, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot ja muita yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten nimi, postiosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite ja jäsenmaksun maksutilanne.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennettavat tiedot kertyvät seuran toiminnasta ja rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaisesti luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteri on tallennettu sähköisesti, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän edustajilla.Jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä, kun jäsen ilmoittaa hallitukselle eroavansa, tai kunnes hallitus toteaa kokouksessaan jäsenen eronneeksi.